Kiwi Smoothie

Price: M: $1.88 L: $2.38 7,500៛ 9,500៛

Strawberry Smoothie

Price: M: $1.88 L: $2.38 7,500៛ 9,500៛

Red Grape Smoothie

Price: M: $1.88 L: $2.38 7,500៛ 9,500៛

Passion Smoothie

Price: M: $1.88 L: $2.38 7,500៛ 9,500៛

Lychee Smoothie

Price: M: $1.88 L: $2.38 7,500៛ 9,500៛